Çka është Mobi Promo?

Mobi Promo është një mjet gjithpërfshirës për të krijuar dhe përcjellur fushata të shkëlqyeshme reklamuese për përdoruesit e telefonave mobilë. 

Mobi Promo është një rrjet reklamues mobil me më shumë se 40 faqe interneti të partnerëve. Kur i përdorni të gjithë së bashku ,krijohet një sinergji e përkryer për të krijuar një“Fushatë reklamuese mobile shumë atraktive”… me një “reach” prej më shumë se 15 milion përdorues mobil në muaj.
Nëse jeni duke filluar, Mobi Promo  do t’ju jep çdo gjë të nevojshme për t’u bërë një reklamues i mençur dhe të lançoni një fushatë reklamuese mobile brenda pak minutash.

Nëse jeni Agjenci digjitale e Marketingut, Mobi Promo mund të rris në mënyrë eksponenciale kampanjat promovuese të klientëve tuaj dhe ju ndihmon të ndërtoni një sistem të fuqishëm për menagjimin e klientëve tuaj në një vend. 

Mobi Promo është një platformë reklamuese që shpërndan reklama në web faqet e partnerëve të tij. 

Sipas të dhënave të fundit statistikore, 79.2% e popullatës së përgjithshme  të moshës 15-74 përdornin Internetin  në çerekun e parë të vitit of 2019, dhe  68.7% prej tyre e përdornin çdo ditë.

Telefoni mobil ishte pajisja më e përdorur, 68.8% në këtë periudhë. 91.8% e popullatës së moshës 15 deri 24 qasen në Internet përmes telefonave mobilë. 79.1% e moshave 25-54-vjeç  qasen në Internet përmes telefonave mobilë  , krahasuar me  33.5% e moshave 55-74-vjeç.