Ne në Mobi-Promo (, “ne”, “neve”, “e jona”)  e dijmë që përdoruesit tanë  (“Përdoruesit”, “ju”, “juaja”) kujdesen për të dhënat personale ,dhe ne e marrim privatësinë tuaj me seriozitet. MobiPromo  respekton privatësinë e vizitorëve të web faqes www.mobi-promo.com. Kjo politikë e privatësisë është dizajnuar për të menaxhuar mbledhjen dhe ruajtjen e informative të përdoruesve të web faqes. Politika e privatësisë aplikohet në web faqen tone dhe shërbimet e web faqes të definuara në  Kushtet e Përdorimit në Mobi Promo. Duke vizituar ose duke përdorur Uebfaqen ose Shërbimet tona në çfarëdo mënyre, ju pranoni që jeni dakord me praktikat dhe politikat e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë dhe jeni dakord që MobiPromo do të mbledhë dhe përdorë informacione me informacionin tuaj të Biznesit / Personal.Kjo Rregullore e Privatësisë mund të modifikohet dhe azhurnohet herë pas here. Përdorimi i vazhdueshëm i web faqes të MobiPromo dhe shërbimeve të tij, përbën pranimin tuaj të kësaj Politike të Privatësisë. Prandaj është e rëndësishme që ju të rishikoni këtë Politikë të Privatësisë rregullisht për t’u siguruar që jeni në dijeni të ndonjë ndryshimi.

Informatat  identifikuese Personale

MobiPromo mund të mbledhë informacion personal të identifikueshëm nga Përdoruesit kur ata vizitojnë Uebfaqen, ose kur regjistroheni tek ne. Klientëve mund t’u kërkohet të japin: emrin dhe mbiemrin, emrin e kompanisë, adresën postare të biznesit, adresën e postës elektronike të biznesit dhe numrin e telefonit të biznesit. Ne mbledhim Informacione Personale nga Përdoruesit vetëm nëse ata na i paraqesin vullnetarisht.

Informatat identifikuese jo-personale

Ne mund të mbledhim informacione identifikuese jo personale të përdoruesve sa herë që ata bashkëveprojnë me faqen tonë të internetit. Informacioni identifikues jo personal mund të përfshijë: emrin e shfletuesit, llojin e kompjuterit dhe informacionin teknik, lidhjet me faqen tonë të internetit, si dhe sistemin operativ, ISP-të dhe informacione të tjera të ngjashme.

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

Të gjitha të dhënat personale të marra përmes web faqes sigurohen vullnetarisht nga pronarët e tyre, me miratimin e shprehur të qartë të tyre. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe vetëm për qëllimin për të cilin janë mbledhur.Ndërsa përdorni web faqen, skedarët e vegjël me tekst “Cookies” përdoren për të ndjekur lëvizjen gjatë shfletuesit. Cookies nuk lidhen me informacionin personal të dhënë nga vizitori dhe zhduken menjëherë pasi shfletuesi të jetë fikur. Roli i tyre është të ndihmojnë në gjurmimin e trafikut të faqes në internet, dhe mbledhjen e të dhënave për të përcaktuar se si të zgjedh dhe të përmirësojë funksionalitetin e faqes.

Përdorimi dhe zbulimi i të dhënave personale për përdoruesit

Nëse ka nevojë që të dhënat personale të përdoren për qëllime të tjera, të tilla si prodhimi i raporteve statistikore ose tregtimi i drejtpërdrejtë, kjo bëhet vetëm me pëlqimin paraprak të pronarëve. Subjekti i të Dhënave Personale ka të drejtë në çdo kohë, falas dhe duke përdorur përsëri web faqen, të tërheq pëlqimin e deklaruar më parë për përpunimin e të dhënave të tij personale për qëllime të marketingut. Të dhënat personale nuk do të transmetohen në asnjë formë te personat e tjerë fizikë, kompanitë, autoritetet dhe organizatat.Regjistrimet që përmbajnë të dhëna personale do të shkatërrohen / fshihen pas skadimit të periudhës së parashikuar për nivelin e ruajtjes, në përputhje me qëllimin për të cilin janë mbledhur.