Што е Моби Промо?

Платформата Моби Промо е сеопфатна алатка кој овозможува поставување, подесување, лансирање и следење на рекламни кампањи од едно место.

Преку Моби Промо рекламата се прикажува на повеќе од 30 партнерски интернет медиуми, истовремено. Кога се користитат сите заедно, тие работат во совршена синергија и создаваат „Моќна кампања за рекламирање на мобилни уреди“ … со досег од повеќе од 10 милиони прегледи месечно.

Ако си сопственик на бизнис, Моби Промо ќе ти обезбеди сè што треба за да ја започнеш твојата мобилна рекламна кампања за неколку минути.

Ако сте агенција за дигитален маркетинг, Моби Промо може експоненцијално да ги зголеми промотивните кампањи на вашите клиенти и да ви помогне да изградите моќен систем за управување со кампањите на сите клиенти од едно место.

Моби Промо е рекламна пларформа која испорачува реклами (огласи) преку партнерски мобилни веб-сајтови.
Факти

Според последните статистички податоци, 79.2% од вкупната популација на возраст од 15 до 74 години пристапиле на интернет, а 68.7% користат интернет на дневна основа.

Мобилниот уред со 68.8% е најчесто користен уред за пристап на интернет. Дури 91.8% од корисниците на возраст од 15 до 24 години пристапуваат на интернет преку мобилен уред. 79.1% од корисниците на возраст од 25 до 54 години пристапиле на интернет преку мобилен уред, за разлика од 33.5% од корисниците на возраст од 55 до 74 години.