Моби Промо – Формати на огласи и методи на плаќање

Индустријата за рекламирање преку Интернет „експлодира“. Тешкиот и донекаде комплициран модел на цени неизбежно доаѓа заедно со него. Но сепак, CPC и CPM се најчести меѓу моделите за плаќање.
Моделите на цени се важни за буџетската стратегија на огласувачот, па затоа вреди да одвоите време да ги разгледате различните опции пред да се нурнете во светот на мобилното рекламирање преку Моби Промо.

Формати на мобилни реклами
Sticky Banner 320×50 px, закотвен на дното на екранот на корисникот.
Прифатливи формати: JPG / PNG / GIF / HTML5
Pop Up Banner 300×300 px, поставен во средината на екранот на корисникот.
Прифатливи формат: JPG / PNG / GIF / HTML5
Interstitial Бanner 320×480 px, банер на цел екран.
Прифатен формат: JPG / PNG / GIF / HTML5

Модели на цени
Цена за клик (CPC), е модел за рекламирање преку Интернет што се користи за обезбедување на сообраќај кон веб-страници, во кој огласувачот плаќа на издавач или мрежа на веб-страници само кога ќе се кликне на рекламата.
CPM, или цена за илјада прикажувања е често користен модел за плаќање на интернет сообраќај. Тоа е цената што Огласувачот ја плаќа за илјада прегледи на рекламата.
Цена по телефонски повик (CPCall) е дигитален модел на рекламирање, сличен на CPC. CPCall може да биде особено ефективна за Огласувачи на кои им е важен директен телефонски контакт со потенцијалните клиенти.